icon-white-1

“Sağlık bilgi ister.”

— ÖZEL KALYON FTR TIP MERKEZİ

Açıklama

Onkolojik (Kanser) rehabilitasyonu; kanserli bir hastaya, hastalığın ve tedavilerin belirlediği sınırlar içerisinde maksimum fiziksel, sosyal, psikolojik ve mesleki fonksiyonların korunması ve yeniden kazandırılmasına yardımcı olmak şeklinde tanımlanır. Kanserli hastalarında rehabilitasyon programları tanı koyulması ile başlamakta, uzun ve zorlu tedavi süreci sırasında devam etmekte ve bireylerin ileriye dönük planlarına iyileşme yönünde olumlu katkılar sağlamaktadır. Günümüzde tanı ve tedavi olanaklarının artması ile beraber kanser hastalarının iyileşme oranı da yükselmektedir. Uzun dönemli sağ kalımı olan hastaların tedavi ve bakımında devamlılığın sağlanabilmesi için uzun dönemli tedavi ve rehabilitasyon planının önerildiği uluslararası yönergeler geliştirilmiştir. Merkezimizde kanser hastaların fonksiyonel ve fiziksel yetilerinin değerlendirilmesi, yeni durumlara adaptasyon ve psikososyal desteğinin sağlanması, günlük yaşam becerileri ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik bireysel egzersiz programları planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Merkezimizde hastalığın ve uygulanan medikal yada cerrahi tedavi yaklaşımlarının neden olduğu sorunları ve yan etkilerini azaltmaya, fiziksel fonksiyonları koruma ve artırmaya, yaşam süresini ve kalitesini artırmaya yönelik terapatik egzersizler (germe, kuvvetlendirme, solunum, gevşeme egzersizleri ve aerobik egzersizler) ağrı inhibisyonuna yönelik fizyoterapi modaliteleri, çocuklar için nörogelişimsel tedavi yaklaşımları, duyu, algı ve kognitif eğitim, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın sağlanmasına yönelik yaklaşımlar, ve aile eğitimi çalışmaları uygulanmaktadır. Ayrıca toplum sağlığına yönelik sağlıklı kişilerde kanser ve risk faktörleri konusunda bilgilendirme, fiziksel aktivite ve egzersizin yararları hakkında bilinçlendirme programları uygulanmaktadır.

Detay

  • Meme kanseri ve rehabilitasyonu
  • Akciğer kanseri ve rehabilitasyonu
  • Kolon kanseri ve rehabilitasyonu
  • Çocukluk Çağı Kanserleri ve Rehabilitasyonu

Randevu Telefonları

0(342) 502 0020

İLETİŞİM

0(342) 503 2122

İLETİŞİM