icon-white-1

“Sağlık bilgi ister.”

— ÖZEL KALYON FTR TIP MERKEZİ

Açıklama

Pediatrik Rehabilitasyon, doğumsal veya çocukluk çağında ortaya çıkan fiziksel engellilik oluşturan durumların önlenmesini, tanısının koyulmasını ve çeşitli tedavi yaklaşımlarını içeren bir rehabilitasyon yaklaşımıdır. Çocukların fiziksel sorunlarına bilişsel, duyusal ve iletişim becerilerinde yetersizlik gibi problemler de eşlik edebilmektedir. Pediatrik rehabilitasyonun amacı yetersizlikleri olan çocukların problemlerini bütünüyle ele alarak fizyolojik, anatomik ve çevresel sınırlamalarını en aza indirmektir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanının çocuklara özelleşmiş bir alt birimi olan bu alan, bir çok hastalığın tedavisinde nörogelişimsel tedavi yaklaşımlarıyla birlikte ekip yaklaşımlarını da benimseyerek tedavi seçenekleri sunar. Çeşitli nedenlerle engeli olan çocuklara günlük yaşam aktivitelerinde en iyi fiziksel performansı kazanabilmeleri için yardım eder. Rehabilitasyona mümkün olduğunca erken yaşlarda başlanılması önemlidir. Böylece ileride oluşabilecek deformiteler, eklem problemleri, kas zayıflıkları ve duruş bozuklukları azalır ve normal motor gelişim hızlanır. Rehabilitasyon ekibindeki fizyoterapistler çocuğun fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal açılardan mümkün olan en bağımsız seviyeye ulaşması için çalışılırlar. Engelli çocuklarda yapılan tedavinin en önemli parçası olan aile eğitimine önem verilmektedir.

Detay

 • Serebral Palsi
 • Spina Bifida
 • Kas Hastalıkları
 • Metabolik Hastalıklar
 • Ender Görülen Hastalıklar
 • Down Sendromu
 • Riskli Bebek
 • Otizm ( Yaygın Gelişimsel Bozukluk)
 • Gelişim Geriliği
 • Rett Sendromu
 • Doğumsal Sinir Yaralanmaları

Randevu Telefonları

0(342) 502 0020

İLETİŞİM

0(342) 503 2122

İLETİŞİM